Kursplan

Introduksjon til AlphaFold

Hvordan fungerer AlphaFold?

Får tilgang til AlphaFold

AlphaFold Proteinstrukturdatabase

AlphaFold Kol

AlphaFold Åpen kildekode

Tolking AlphaFold Forutsigelser

AlphaFold Brukstilfeller

Sammendrag og neste trinn

Krav

  • Bakgrunn og forståelse av proteinstrukturer

Publikum

  • Biologister
 7 timer

Antall deltakerePrice per participant

Related Categories